Điều hòa nối ống gió Toshiba

Lọc Sản Phẩm

Hiển thị 1–16 của 25 kết quả

Ưu tiên xem
 • Điều hòa nối ống gió Toshiba

  Nối ống gió TOSHIBA RAV-600BSP-V/RAV-600AS8-V 60.000BTU 1 chiều [3 Pha]

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: RAV-600BSP-V/RAV-600AS8-V Công suất: 60.000BTU Loại điều hòa: 1 chiều- điện 3 pha  Gas R410a  Xuất xứ: Thái Lan  Bảo hành chính hãng 2 năm
  RAV-600BSP-V/RAV-600AS8-V
 • Điều hòa nối ống gió Toshiba

  Nối ống gió TOSHIBA RAV-480BSP-V/RAV-480AS8-V 51.000BTU 1 chiều [3 Pha]

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: RAV-480BSP-V/RAV-480AS8-V Công suất: 51.000BTU Loại điều hòa: 1 chiều- điện 3 pha  Gas R410a  Xuất xứ: Thái Lan  Bảo hành chính hãng 2 năm
  RAV-480BSP-V/RAV-480AS8-V
 • Điều hòa nối ống gió Toshiba

  Nối ống gió TOSHIBA RAV-420BSP-V/RAV-420AS8-V 42.000BTU 1 chiều [3 Pha]

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: RAV-420BSP-V/RAV-420AS8-V Công suất: 42.000BTU Loại điều hòa: 1 chiều- điện 3 pha  Gas R410a  Xuất xứ: Thái Lan  Bảo hành chính hãng 2 năm
  RAV-420BSP-V/RAV-420AS8-V
 • Điều hòa nối ống gió Toshiba

  Nối ống gió TOSHIBA RAV-420BSP-V/RAV-420ASP-V 42.000BTU 1 chiều [1 Pha]

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: RAV-420BSP-V/RAV-420ASP-V Loại điều hòa: 1 chiều- điện 1 pha  Công suất: 42.000BTU  Gas R410A Bảo hành chính hãng 2 năm Xuất xứ: Thái Lan
  RAV-420BSP-V/RAV-420ASP-V
 • Điều hòa nối ống gió Toshiba

  Nối ống gió TOSHIBA RAV-360BSP-V/RAV-360AS8-V 36.000BTU 1 chiều [3 Pha]

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: RAV-360BSP-V/RAV-360AS8-V Công suất: 36.000BTU Loại điều hòa: 1 chiều- điện 3 pha  Gas R410a  Xuất xứ: Thái Lan  Bảo hành chính hãng 2 năm
  RAV-360BSP-V/RAV-360AS8-V
 • Điều hòa nối ống gió Toshiba

  Nối ống gió TOSHIBA RAV-360BSP-V/RAV-360ASP-V 36.000BTU 1 chiều [1 Pha]

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  RAV-360BSP-V/RAV-360ASP-V
 • Điều hòa nối ống gió Toshiba

  Nối ống gió TOSHIBA RAV-300BSP-V/RAV-300ASP-V 30.000BTU 1 chiều [1 Pha]

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: RAV-300BSP-V/RAV-300ASP-V Công suất: 30.000BTU Loại điều hòa: 1 chiều- điện 1 pha  Gas R410a  Xuất xứ: Thái Lan  Bảo hành chính hãng 2 năm
  RAV-300BSP-V/RAV-300ASP-V
 • Điều hòa nối ống gió Toshiba

  Nối ống gió TOSHIBA RAV-240BSP-V/RAV-240ASP-V 24.000BTU 1 chiều [1 Pha]

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: RAV-240BSP-V/RAV-240ASP-V Loại điều hòa: 1 chiều – điện 1 pha  Công suất: 24.000BTU  Gas R410A Bảo hành chính hãng 2 năm Xuất xứ: Thái Lan
  RAV-240BSP-V/RAV-240ASP-V
 • Điều hòa nối ống gió Toshiba

  Nối ống gió TOSHIBA RAV-180BSP-V/RAV-180ASP-V 18.000BTU 1 chiều [1 Pha]

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: RAV-180BSP-V/RAV-180ASP-V Công suất: 18.000BTU Loại điều hòa: 1 chiều- điện 1 pha  Gas R410a  Xuất xứ: Thái Lan  Bảo hành chính hãng 2 năm
  RAV-180BSP-V/RAV-180ASP-V
 • Điều hòa nối ống gió Toshiba

  Nối ống gió TOSHIBA RAV-130BSP-V/RAV-130ASP-V 12.000BTU 1 chiều [1 Pha]

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: RAV-130BSP-V/RAV-130ASP-V Công suất: 12.000BTU Loại điều hòa: 1 chiều- điện 1 pha  Gas R410a  Xuất xứ: Thái Lan  Bảo hành chính hãng 2 năm
  RAV-130BSP-V/RAV-130ASP-V
 • Điều hòa nối ống gió Toshiba

  Nối ống gió TOSHIBA RAV-GE4801BP-V/RAV-GV4801A8P-V 48.000BTU 1 chiều Inverter[3 Pha]

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: RAV-GE4801BP-V/RAV-GV4801A8P-V Công suất: 48.000BTU  Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- điện 3 pha Xuất xứ: Thái Lan  Gas: R32 Bảo hành chính hãng 2 năm
  RAV-GE4801BP-V/RAV-GV4801A8P-V
 • Điều hòa nối ống gió Toshiba

  Nối ống gió TOSHIBA RAV-GE4201BP-V/RAV-GV4201A8P-V 42.000BTU 1 chiều Inverter[3 Pha]

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: RAV-GE4201BP-V/RAV-GV4201A8P-V Công suất: 42.000BTU  Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- điện 3 pha Xuất xứ: Thái Lan  Gas: R32 Bảo hành chính hãng 2 năm
  RAV-GE4201BP-V/RAV-GV4201A8P-V
 • Điều hòa nối ống gió Toshiba

  Nối ống gió TOSHIBA RAV-GE3601BP-V/RAV-GV3601A8P-V 36.000BTU 1 chiều Inverter [3 Pha]

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: RAV-GE3601BP-V/RAV-GV3601A8P-V Công suất: 36.000BTU  Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- điện 3 pha Xuất xứ: Thái Lan  Gas: R32 Bảo hành chính hãng 2 năm
  RAV-GE3601BP-V/RAV-GV3601A8P-V
 • Điều hòa nối ống gió Toshiba

  Nối ống gió TOSHIBA RAV-GE2401BP-V/RAV-GV2401AP-V 24.000BTU 1 chiều Inverter [1 Pha]

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: RAV-GE2401BP-V/RAV-GV2401AP-V Công suất: 24.000BTU  Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- điện 1 pha Xuất xứ: Thái Lan  Gas: R32 Bảo hành chính hãng 2 năm
  RAV-GE2401BP-V/RAV-GV2401AP-V
 • Điều hòa nối ống gió Toshiba

  Nối ống gió TOSHIBA RAV-GE1801BP-V/RAV-GV1801AP-V 18.000BTU 1 chiều Inverter [1 Pha]

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: RAV-GE1801BP-V/RAV-GV1801AP-V Công suất: 18.000BTU  Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- điện 1pha Xuất xứ: Thái Lan  Gas: R32 Bảo hành chính hãng 2 năm
  RAV-GE1801BP-V/RAV-GV1801AP-V
 • Điều hòa nối ống gió Toshiba

  Nối ống gió TOSHIBA RAV-GE6001BP-V/RAV-GE6001A8P-V 60.000BTU 1 chiều Inverter [3 Pha]

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: RAV-GE6001BP-V/RAV-GE6001A8P-V Công suất: 60.000BTU  Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- điện 3 pha Xuất xứ: Thái Lan  Gas: R32 Bảo hành chính hãng 2 năm
  RAV-GE6001BP-V/RAV-GE6001A8P-V