Điều hòa cassette âm trần Daikin

Lọc Sản Phẩm

Hiển thị 1–16 của 66 kết quả

Ưu tiên xem
 • Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 36.000BTU FCNQ36MV1/RNQ36MV1

  Âm trần Daikin FCTF140AVM/RZA140DV1 50.000BTU 2 chiều Inverter 1 pha [2023]

  Xếp hạng 0/5
  2023
  Tiết kiệm: 5.690.000 đ

  58.800.00064.490.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: FCTF140AVM/RZA140DV1 Công suất: 50.000BTU  Loại điều hòa: 2 chiều Inverter 1 pha Xuất xứ:Thái Lan Công nghệ Streamer diệt khuẩn Gas R32 Bảo hành chính hãng 1 năm, máy nén 5 năm
  FCTF140AVM/RZA140DV1 -9%
 • Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 21.000BTU FCNQ21MV1/RNQ21MV19

  Âm trần Daikin FCTF140AVM/RZA140DY1 50.000BTU 2 chiều Inverter 3 pha [2023]

  Xếp hạng 0/5
  2023
  Tiết kiệm: 8.650.000 đ

  61.800.00070.450.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: FCTF140AVM/RZA140DY1 Công suất: 50.000BTU  Loại điều hòa: 2 chiều Inverter 3 pha Xuất xứ:Thái Lan Công nghệ Streamer diệt khuẩn Gas R32 Bảo hành chính hãng 1 năm, máy nén 5 năm
  FCTF140AVM/RZA140DY1 -12%
 • Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 21.000BTU FCNQ21MV1/RNQ21MV19

  Âm trần Daikin FCTF125AVM/RZA125DY1 45.000BTU 2 chiều Inverter 3 pha [2023]

  Xếp hạng 0/5
  2023
  Tiết kiệm: 8.640.000 đ

  56.850.00065.490.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: FCTF125AVM/RZA125DY1 Công suất: 45.000BTU  Loại điều hòa: 2 chiều Inverter 3 pha Xuất xứ:Thái Lan Công nghệ Streamer diệt khuẩn Gas R32 Bảo hành chính hãng 1 năm, máy nén 5 năm
  FCTF125AVM/RZA125DY1 -13%
 • Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 21.000BTU FCNQ21MV1/RNQ21MV19

  Âm trần Daikin FCTF100AVM/RZA100DY1 34.000BTU 2 chiều Inverter 3 pha [2023]

  Xếp hạng 0/5
  2023
  Tiết kiệm: 7.740.000 đ

  52.250.00059.990.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: FCTF100AVM/RZA100DY1 Công suất: 34.000BTU  Loại điều hòa: 2 chiều Inverter 3 pha Xuất xứ:Thái Lan Công nghệ Streamer diệt khuẩn Gas R32 Bảo hành chính hãng 1 năm, máy nén 5 năm
  FCTF100AVM/RZA100DY1 -13%
 • Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 21.000BTU FCNQ21MV1/RNQ21MV19

  Âm trần Daikin FCTF125AVM/RZA140DV1 45.000BTU 2 chiều Inverter 1 pha [2023]

  Xếp hạng 0/5
  2023
  Tiết kiệm: 8.690.000 đ

  54.300.00062.990.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: FCTF125AVM/RZA140DV1 Công suất: 45.000BTU  Loại điều hòa: 2 chiều Inverter 1 pha Xuất xứ:Thái Lan Công nghệ Streamer diệt khuẩn Gas R32 Bảo hành chính hãng 1 năm, máy nén 5 năm
  FCTF125AVM/RZA140DV1 -14%
 • Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 21.000BTU FCNQ21MV1/RNQ21MV19

  Âm trần Daikin FCTF100AVM/RZA100DV1 34.000BTU 2 chiều Inverter 1 pha [2023]

  Xếp hạng 0/5
  2023
  Tiết kiệm: 9.250.000 đ

  49.650.00058.900.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: FCTF100AVM/RZA100DV1 Công suất: 34.000BTU  Loại điều hòa: 2 chiều Inverter 1 pha Xuất xứ:Thái Lan Công nghệ Streamer diệt khuẩn Gas R32 Bảo hành chính hãng 1 năm, máy nén 5 năm
  FCTF100AVM/RZA100DV1 -16%
 • Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 48.000BTU FCNQ48MV1/RNQ48MY1

  Âm trần Daikin FCTF71AVM/RZA71DV1 24.000BTU 2 chiều Inverter 1 pha [2023]

  Xếp hạng 0/5
  2023
  Tiết kiệm: 8.090.000 đ

  41.900.00049.990.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: FCTF71AVM/RZA71DV1 Công suất: 24.000BTU  Loại điều hòa: 2 chiều Inverter 1 pha Xuất xứ:Thái Lan Công nghệ Streamer diệt khuẩn Gas R32 Bảo hành chính hãng 1 năm, máy nén 5 năm
  FCTF71AVM/RZA71DV1 -16%
 • Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 21.000BTU FCNQ21MV1/RNQ21MV19

  Âm trần Daikin FCTF60AVM/RZA60DV2V 21.000BTU 2 chiều Inverter 1 pha [2023]

  Xếp hạng 0/5
  2023
  Tiết kiệm: 9.690.000 đ

  40.300.00049.990.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: FCTF60AVM/RZA60DV2V Công suất: 21.000BTU  Loại điều hòa: 2 chiều Inverter 1 pha Xuất xứ:Thái Lan Công nghệ Streamer diệt khuẩn Gas R32 Bảo hành chính hãng 1 năm, máy nén 5 năm
  FCTF60AVM/RZA60DV2V -19%
 • Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 21.000BTU FCNQ21MV1/RNQ21MV19

  Âm trần Daikin FCTF50AVM/RZA50DV2V 18.000BTU 2 chiều Inverter 1 pha [2023]

  Xếp hạng 0/5
  2023
  Tiết kiệm: 7.640.000 đ

  32.350.00039.990.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: FCTF50AVM/RZA50DV2V Công suất: 18.000BTU  Loại điều hòa: 2 chiều Inverter 1 pha Xuất xứ:Thái Lan Công nghệ Streamer diệt khuẩn Gas R32 Bảo hành chính hãng 1 năm, máy nén 5 năm
  FCTF50AVM/RZA50DV2V -19%
 • Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 21.000BTU FCNQ21MV1/RNQ21MV19

  Âm trần Daikin FCTF140AVM/RZF140CYM 50.000BTU 1 chiều Inverter 3 pha [2023]

  Xếp hạng 0/5
  2023
  Tiết kiệm: 9.390.000 đ

  55.600.00064.990.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: FCTF140AVM/RZF140CYM Công suất: 50.000BTU  Loại điều hòa: 1 chiều Inverter 3 pha Xuất xứ:Thái Lan Công nghệ Streamer diệt khuẩn Gas R32 Bảo hành chính hãng 1 năm, máy nén 5 năm
  FCTF140AVM/RZF140CYM -14%
 • Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 21.000BTU FCNQ21MV1/RNQ21MV19

  Âm trần Daikin FCTF125AVM/RZF125CYM 45.000BTU 1 chiều Inverter 3 pha [2023]

  Xếp hạng 0/5
  2023
  Tiết kiệm: 9.090.000 đ

  51.200.00060.290.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: FCTF125AVM/RZF125CYM Công suất: 45.000BTU  Loại điều hòa: 1 chiều Inverter 3 pha Xuất xứ:Thái Lan Công nghệ Streamer diệt khuẩn Gas R32 Bảo hành chính hãng 1 năm, máy nén 5 năm
  FCTF125AVM/RZF125CYM -15%
 • Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 21.000BTU FCNQ21MV1/RNQ21MV19

  Âm trần Daikin FCTF100AVM/RZF100CYM 34.000BTU 1 chiều Inverter 3 pha [2023]

  Xếp hạng 0/5
  2023
  Tiết kiệm: 8.450.000 đ

  47.000.00055.450.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: FCTF100AVM/RZF100CYM Công suất: 34.000BTU  Loại điều hòa: 1 chiều Inverter 3 pha Xuất xứ:Thái Lan Công nghệ Streamer diệt khuẩn Gas R32 Bảo hành chính hãng 1 năm, máy nén 5 năm
  FCTF100AVM/RZF100CYM -15%
 • Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 21.000BTU FCNQ21MV1/RNQ21MV19

  Âm trần Daikin FCTF71AVM/RZF71CYM 24.000BTU 1 chiều Inverter 3 pha [2023]

  Xếp hạng 0/5
  2023
  Tiết kiệm: 9.290.000 đ

  39.600.00048.890.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: FCTF71AVM/RZF71CYM Công suất: 24.000BTU  Loại điều hòa: 1 chiều Inverter 3 pha Xuất xứ:Thái Lan Công nghệ Streamer diệt khuẩn Gas R32 Bảo hành chính hãng 1 năm, máy nén 5 năm
  FCTF71AVM/RZF71CYM -19%
 • Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 48.000BTU FCNQ48MV1/RNQ48MY1

  Âm trần Daikin FCTF125AVM/RZF125CVM 45.000BTU 1 chiều Inverter 1 pha [2023]

  Xếp hạng 0/5
  2023
  Tiết kiệm: 7.840.000 đ

  48.650.00056.490.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: FCTF125AVM/RZF125CVM Công suất: 45.000BTU  Loại điều hòa: 1 chiều Inverter 1 pha Xuất xứ:Thái Lan Công nghệ Streamer diệt khuẩn Gas R32 Bảo hành chính hãng 1 năm, máy nén 5 năm
  FCTF125AVM/RZF125CVM -14%
 • Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 21.000BTU FCNQ21MV1/RNQ21MV19

  Âm trần Daikin FCTF140AVM/RZF140CVM 50.000BTU 1 chiều Inverter 1 pha [2023]

  Xếp hạng 0/5
  2023
  Tiết kiệm: 9.640.000 đ

  52.850.00062.490.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: FCTF140AVM/RZF140CVM Công suất: 50.000BTU  Loại điều hòa: 1 chiều Inverter 1 pha Xuất xứ:Thái Lan Công nghệ Streamer diệt khuẩn Gas R32 Bảo hành chính hãng 1 năm, máy nén 5 năm
  FCTF140AVM/RZF140CVM -15%
 • Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 21.000BTU FCNQ21MV1/RNQ21MV19

  Âm trần Daikin FCTF71AVM/RZF71CV2V 24.000BTU 1 chiều Inverter 1 pha [2023]

  Xếp hạng 0/5
  2023
  Tiết kiệm: 7.740.000 đ

  37.850.00045.590.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: FCTF71AVM/RZF71CV2V Công suất: 24.000BTU  Loại điều hòa: 1 chiều Inverter 1 pha Xuất xứ:Thái Lan Công nghệ Streamer diệt khuẩn Gas R32 Bảo hành chính hãng 1 năm, máy nén 5 năm
  FCTF71AVM/RZF71CV2V -17%