Ưu tiên xem

Điều hòa âm trần Samsung

Lọc SP
 • AC071TN4DKC

  Âm trần Cassette Samsung AC140RN4DKG/EU-AC140RXADNG/EU 48.000BTU 2 chiều Inverter [3 pha]

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 3.640.000 đ

  46.350.00049.990.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: AC140RN4DKG/EU-AC140RXADNG/EU Công suất: 48.000BTU – phù hợp với phòng 70-80m2  Loại điều hòa: 2 chiều Inverter- 3 pha Gas: R32 Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành chính hãng 2 năm
  AC140RN4DKG/EU-AC140RXADNG/EU -7%
 • AC071TN4DKC

  Âm trần Cassette Samsung AC120RN4DKG/EU-AC120RXADNG/EU 42.000BTU 2 chiều Inverter [3 pha]

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 4.040.000 đ

  42.650.00046.690.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: AC120RN4DKG/EU-AC120RXADNG/EU Công suất: 42.000BTU – phù hợp với phòng 60-70m2  Loại điều hòa: 2 chiều Inverter- 3 pha Gas: R32 Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành chính hãng 2 năm
  AC120RN4DKG/EU-AC120RXADNG/EU -9%
 • AC071TN4DKC

  Âm trần Cassette Samsung AC100RN4DKG/EU-AC100RXADNG/EU 36.000BTU 2 chiều Inverter [3 pha]

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 3.540.000 đ

  38.950.00042.490.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: AC100RN4DKG/EU-AC100RXADNG/EU Công suất: 36.000BTU – phù hợp với phòng 50-60m2  Loại điều hòa: 2 chiều Inverter- 3 pha Gas: R32 Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành chính hãng 2 năm
  AC100RN4DKG/EU-AC100RXADNG/EU -8%
 • AC071TN4DKC

  Âm trần Cassette Samsung AC140TN4DKC/EA-AC140TXADNC/EA 48.000BTU 1 chiều Inverter [3 pha]

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 5.790.000 đ

  39.200.00044.990.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC140TN4DKC/EA-AC140TXADNC/EA Công suất: 48.000BTU  Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- nguồn điện 3 pha Gas R410A Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành chính hãng 2 năm, máy nén 10 năm
  AC140TN4DKC/EA-AC140TXADNC/EA -13%
 • AC071TN4DKC

  Âm trần Cassette Samsung AC120TN4DKC/EA-AC120TXADNC/EA 42.000BTU 1 chiều Inverter [3 pha]

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 3.840.000 đ

  37.750.00041.590.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC120TN4DKC/EA-AC120TXADNC/EA Công suất: 42.000BTU  Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- nguồn điện 3 pha Gas R410A Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành chính hãng 2 năm, máy nén 10 năm
  AC120TN4DKC/EA-AC120TXADNC/EA -9%
 • AC071TN4DKC

  Âm trần Cassette Samsung AC100TN4DKC/EA-AC100TXADNC/EA 36.000BTU 1 chiều Inverter [3 pha]

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 3.140.000 đ

  33.850.00036.990.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC100TN4DKC/EA-AC100TXADNC/EA Công suất: 36.000BTU Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- nguồn điện 3 pha Gas R410A Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành chính hãng 2 năm, máy nén 10 năm
  AC100TN4DKC/EA-AC100TXADNC/EA -8%
 • AC035TN1DKC/EA

  Âm trần cassette Samsung AC035TN1DKC/EA 12.000BTU 1 chiều Inverter [1 pha]

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 4.640.000 đ

  19.850.00024.490.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: AC035TN1DKC/EA Công suất: 12.000BTU- phù hợp với phòng có diện tích 15-20m2 Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành chính hãng 2 năm Gas R410A
  AC035TN1DKC/EA -19%
 • AC035TN1DKC/EA

  Âm trần cassette Samsung AC052TN1DKC/EA 18.000BTU 1 chiều Inverter [1 pha]

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 3.090.000 đ

  23.600.00026.690.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: AC052TN1DKC/EA Công suất: 18.000BTU phù hợp với phòng 20-30m2 Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành chính hãng 2 năm, máy nén 10 năm Gas R410a
  AC052TN1DKC/EA -12%
 • AC035TN1DKC/EA

  Âm trần cassette Samsung AC071TN1DKC/EA 24.000BTU 1 chiều Inverter [1 pha]

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 4.490.000 đ

  27.000.00031.490.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: AC071TN1DKC/EA Công suất: 24.000BTU phù hợp với phòng 30-40m2 Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành chính hãng 2 năm, máy nén 10 năm Gas R410a
  AC071TN1DKC/EA -14%
 • AC035TN1DKC/EA

  Âm trần cassette Samsung AC026RN1DKG/EU 9.000BTU 2 chiều Inverter

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 5.040.000 đ

  21.650.00026.690.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: AC026RN1DKG/EU Công suất: 9.000BTU- phù hợp với phòng có diện tích dưới 15m2 Loại điều hòa: 2 chiều Inverter Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành chính hãng 2 năm, máy nén 10 năm Gas R32
  AC026RN1DKG/EU -19%
 • AC035TN1DKC/EA

  Âm trần cassette Samsung AC035RN1DKG/EU 12.000BTU 2 chiều Inverter

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 3.940.000 đ

  23.050.00026.990.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: AC035RN1DKG/EU Công suất: 12.000BTU- phù hợp với phòng có diện tích 15-20m2 Loại điều hòa: 2 chiều Inverter Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành chính hãng 2 năm, máy nén 10 năm Gas R32
  AC035RN1DKG/EU -15%
 • AC071TN4DKC

  Âm trần Cassette Samsung AC052TN4DKC/EA 18.000BTU 1 chiều Inverter [1 pha]

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 1.790.000 đ

  22.700.00024.490.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: AC052TN4DKC/EA Công suất: 18.000BTU – phù hợp với không gian 20-30m2 Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- nguồn điện 1 pha Gas R410A Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành chính hãng 2 năm, máy nén 10 năm
  AC052TN4DKC/EA -7%
 • AC071TN4DKC

  Âm trần Cassette Samsung AC071TN4DKC/EA 24.000BTU 1 chiều Inverter

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 3.400.000 đ

  25.500.00028.900.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC071TN4DKC/EA Công suất: 24.000BTU – phù hợp với không gian 30-40m2 Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- nguồn điện 1 pha Gas R410A Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành chính hãng 2 năm, máy nén 10 năm
  AC071TN4DKC/EA -12%
 • AC071TN4DKC

  Âm trần Cassette Samsung AC100TN4DKC/EA 36.000BTU 1 chiều Inverter

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 3.840.000 đ

  32.850.00036.690.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC100TN4DKC/EA Công suất: 36.000BTU Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- nguồn điện 1 pha Gas R410A Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành chính hãng 2 năm, máy nén 10 năm
  AC100TN4DKC/EA -10%
 • AC071TN4DKC

  Âm trần Cassette Samsung AC120TN4DKC/EA 42.000BTU 1 chiều Inverter

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 3.390.000 đ

  36.600.00039.990.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC120TN4DKC/EA Công suất: 42.000BTU Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- nguồn điện 1 pha Gas R410A Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành chính hãng 2 năm, máy nén 10 năm
  AC120TN4DKC/EA -8%
 • AC071TN4DKC

  Âm trần Cassette Samsung AC140TN4DKC/EA 48.000BTU 1 chiều Inverter

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 4.500.000 đ

  37.950.00042.450.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC140TN4DKC/EA Công suất: 48.000BTU Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- nguồn điện 1 pha Gas R410A Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành chính hãng 2 năm, máy nén 10 năm
  AC140TN4DKC/EA -11%