Ưu tiên xem

Điều hòa âm trần Samsung

Lọc SP
 • AC071TN4DKC

  Âm trần Cassette Samsung AC140RN4DKG/EU-AC140RXADNG/EU 48.000BTU 2 chiều Inverter [3 pha]

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: AC140RN4DKG/EU-AC140RXADNG/EU Công suất: 48.000BTU – phù hợp với phòng 70-80m2  Loại điều hòa: 2 chiều Inverter- 3 pha Gas: R32 Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành chính hãng 2 năm
  AC140RN4DKG/EU-AC140RXADNG/EU
 • AC071TN4DKC

  Âm trần Cassette Samsung AC120RN4DKG/EU-AC120RXADNG/EU 42.000BTU 2 chiều Inverter [3 pha]

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: AC120RN4DKG/EU-AC120RXADNG/EU Công suất: 42.000BTU – phù hợp với phòng 60-70m2  Loại điều hòa: 2 chiều Inverter- 3 pha Gas: R32 Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành chính hãng 2 năm
  AC120RN4DKG/EU-AC120RXADNG/EU
 • AC071TN4DKC

  Âm trần Cassette Samsung AC100RN4DKG/EU-AC100RXADNG/EU 36.000BTU 2 chiều Inverter [3 pha]

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: AC100RN4DKG/EU-AC100RXADNG/EU Công suất: 36.000BTU – phù hợp với phòng 50-60m2  Loại điều hòa: 2 chiều Inverter- 3 pha Gas: R32 Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành chính hãng 2 năm
  AC100RN4DKG/EU-AC100RXADNG/EU
 • AC071TN4DKC

  Âm trần Cassette Samsung AC140TN4DKC/EA-AC140TXADNC/EA 48.000BTU 1 chiều Inverter [3 pha]

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC140TN4DKC/EA-AC140TXADNC/EA Công suất: 48.000BTU  Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- nguồn điện 3 pha Gas R410A Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành chính hãng 2 năm, máy nén 10 năm
  AC140TN4DKC/EA-AC140TXADNC/EA
 • AC071TN4DKC

  Âm trần Cassette Samsung AC120TN4DKC/EA-AC120TXADNC/EA 42.000BTU 1 chiều Inverter [3 pha]

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC120TN4DKC/EA-AC120TXADNC/EA Công suất: 42.000BTU  Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- nguồn điện 3 pha Gas R410A Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành chính hãng 2 năm, máy nén 10 năm
  AC120TN4DKC/EA-AC120TXADNC/EA
 • AC071TN4DKC

  Âm trần Cassette Samsung AC100TN4DKC/EA-AC100TXADNC/EA 36.000BTU 1 chiều Inverter [3 pha]

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC100TN4DKC/EA-AC100TXADNC/EA Công suất: 36.000BTU Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- nguồn điện 3 pha Gas R410A Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành chính hãng 2 năm, máy nén 10 năm
  AC100TN4DKC/EA-AC100TXADNC/EA
 • AC035TN1DKC/EA

  Âm trần cassette Samsung AC035TN1DKC/EA 12.000BTU 1 chiều Inverter [1 pha]

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 3.400.000 đ

  19.500.00022.900.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: AC035TN1DKC/EA Công suất: 12.000BTU- phù hợp với phòng có diện tích 15-20m2 Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành chính hãng 2 năm Gas R410A
  AC035TN1DKC/EA -15%
 • AC035TN1DKC/EA

  Âm trần cassette Samsung AC052TN1DKC/EA 18.000BTU 1 chiều Inverter [1 pha]

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 3.450.000 đ

  23.450.00026.900.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: AC052TN1DKC/EA Công suất: 18.000BTU phù hợp với phòng 20-30m2 Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành chính hãng 2 năm, máy nén 10 năm Gas R410a
  AC052TN1DKC/EA -13%
 • AC035TN1DKC/EA

  Âm trần cassette Samsung AC071TN1DKC/EA 24.000BTU 1 chiều Inverter [1 pha]

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 1.900.000 đ

  27.000.00028.900.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: AC071TN1DKC/EA Công suất: 24.000BTU phù hợp với phòng 30-40m2 Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành chính hãng 2 năm, máy nén 10 năm Gas R410a
  AC071TN1DKC/EA -7%
 • AC035TN1DKC/EA

  Âm trần cassette Samsung AC026RN1DKG/EU 9.000BTU 2 chiều Inverter

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 3.250.000 đ

  21.650.00024.900.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: AC026RN1DKG/EU Công suất: 9.000BTU- phù hợp với phòng có diện tích dưới 15m2 Loại điều hòa: 2 chiều Inverter Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành chính hãng 2 năm, máy nén 10 năm Gas R32
  AC026RN1DKG/EU -13%
 • AC035TN1DKC/EA

  Âm trần cassette Samsung AC035RN1DKG/EU 12.000BTU 2 chiều Inverter

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 4.950.000 đ

  23.550.00028.500.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: AC035RN1DKG/EU Công suất: 12.000BTU- phù hợp với phòng có diện tích 15-20m2 Loại điều hòa: 2 chiều Inverter Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành chính hãng 2 năm, máy nén 10 năm Gas R32
  AC035RN1DKG/EU -17%
 • AC071TN4DKC

  Âm trần Cassette Samsung AC052TN4DKC/EA 18.000BTU 1 chiều Inverter [1 pha]

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 3.200.000 đ

  22.700.00025.900.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: AC052TN4DKC/EA Công suất: 18.000BTU – phù hợp với không gian 20-30m2 Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- nguồn điện 1 pha Gas R410A Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành chính hãng 2 năm, máy nén 10 năm
  AC052TN4DKC/EA -12%
 • AC071TN4DKC

  Âm trần Cassette Samsung AC071TN4DKC/EA 24.000BTU 1 chiều Inverter

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 3.400.000 đ

  25.500.00028.900.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC071TN4DKC/EA Công suất: 24.000BTU – phù hợp với không gian 30-40m2 Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- nguồn điện 1 pha Gas R410A Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành chính hãng 2 năm, máy nén 10 năm
  AC071TN4DKC/EA -12%
 • AC071TN4DKC

  Âm trần Cassette Samsung AC100TN4DKC/EA 36.000BTU 1 chiều Inverter

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 3.050.000 đ

  32.850.00035.900.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC100TN4DKC/EA Công suất: 36.000BTU Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- nguồn điện 1 pha Gas R410A Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành chính hãng 2 năm, máy nén 10 năm
  AC100TN4DKC/EA -8%
 • AC071TN4DKC

  Âm trần Cassette Samsung AC120TN4DKC/EA 42.000BTU 1 chiều Inverter

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 3.300.000 đ

  36.600.00039.900.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC120TN4DKC/EA Công suất: 42.000BTU Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- nguồn điện 1 pha Gas R410A Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành chính hãng 2 năm, máy nén 10 năm
  AC120TN4DKC/EA -8%
 • AC071TN4DKC

  Âm trần Cassette Samsung AC140TN4DKC/EA 48.000BTU 1 chiều Inverter

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 14.950.000 đ

  37.950.00052.900.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC140TN4DKC/EA Công suất: 48.000BTU Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- nguồn điện 1 pha Gas R410A Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành chính hãng 2 năm, máy nén 10 năm
  AC140TN4DKC/EA -28%