Bình nóng lạnh Rossi

Hiển thị 1–16 của 17 kết quả

 • Bình nóng lạnh Rossi Pisa RPS30SQ ( 30L 2019 )

  1.900.0002.300.000

  – Giảm gia khi khách hàng mua bình SL nhiều – Công lắp đặt – Vận chuyển miễn phí nội thành – Model: QQ30ME – Xuất xứ: Chính Hãng – Bảo hành: 7 năm
  -17%
 • Bình nóng lạnh Rossi PISA RPS30SL ( 30L 2019 )

  2.200.0002.600.000

  – Giảm gia khi khách hàng mua bình SL nhiều – Công lắp đặt – Vận chuyển miễn phí nội thành – Model: QQ30ME – Xuất xứ: Chính Hãng – Bảo hành: 7 năm
  -15%
 • Bình nóng lạnh RossiI PISA RPS20SL ( 20L 2019 )

  2.050.0002.450.000

  – Giảm gia khi khách hàng mua bình SL nhiều – Công lắp đặt – Vận chuyển miễn phí nội thành – Model: QQ30ME – Xuất xứ: Chính Hãng – Bảo hành: 7 năm
  -16%
 • Bình nóng lạnh Rossi PISA RPS20SQ ( 20L 2019 )

  1.750.0002.200.000

  – Giảm gia khi khách hàng mua bình SL nhiều – Công lắp đặt – Vận chuyển miễn phí nội thành – Model: QQ30ME – Xuất xứ: Chính Hãng – Bảo hành: 7 năm
  -20%
 • Bình nóng lạnh Rossi PISA RPS15SQ ( 15L 2019 )

  1.650.0001.950.000

  – Giảm gia khi khách hàng mua bình SL nhiều – Công lắp đặt – Vận chuyển miễn phí nội thành – Model: QQ30ME – Xuất xứ: Chính Hãng – Bảo hành: 7 năm
  -15%
 • Bình nóng lạnh Rossi Amore 30L RA30SL tráng kim cương

  2.150.0002.600.000

   Giảm gia khi khách hàng mua bình SL nhiều – Công lắp đặt – Vận chuyển miễn phí nội thành – Model: QQ30ME – Xuất xứ: Chính Hãng – Bảo hành: 7 năm
  -17%
 • Bình nóng lạnh Rossi Amore 20L RA20SL tráng kim cương

  2.100.0002.500.000

  Giảm gia khi khách hàng mua bình SL nhiều – Công lắp đặt – Vận chuyển miễn phí nội thành – Model: QQ30ME – Xuất xứ: Chính Hãng – Bảo hành: 7 năm
  -16%
 • Bình nóng lạnh Rossi Amore 15L RA15SL

  1.850.0002.350.000

  – Giảm gia khi khách hàng mua bình SL nhiều – Công lắp đặt – Vận chuyển miễn phí nội thành – Model: QQ30ME – Xuất xứ: Chính Hãng – Bảo hành: 7 năma
  -21%
 • Bình nóng lạnh Rossi Amore 30L vuông RA30SQ

  1.850.0002.150.000

  – Giảm gia khi khách hàng mua bình SL nhiều – Công lắp đặt – Vận chuyển miễn phí nội thành – Model: QQ30ME – Xuất xứ: Chính Hãng – Bảo hành: 7 năm
  -14%
 • Bình nóng lạnh Rossi Amore 20L vuông RA20SQ

  1.650.0002.050.000

  Giảm gia khi khách hàng mua bình SL nhiều – Công lắp đặt – Vận chuyển miễn phí nội thành – Model: QQ30ME – Xuất xứ: Chính Hãng – Bảo hành: 7 năm
  -20%
 • Bình nóng lạnh Rossi Amore 15L vuông RA15SQ

  1.550.0001.850.000

  – Giảm gia khi khách hàng mua bình SL nhiều – Công lắp đặt – Vận chuyển miễn phí nội thành – Model: QQ30ME – Xuất xứ: Chính Hãng – Bảo hành: 7 năm
  -16%
 • ROSSI SAPHIR 30L RS32SL TRÁNG MEN SHAPHIRE SIÊU BỀN

  2.050.0002.900.000

  Giảm gia khi khách hàng mua bình SL nhiều – Công lắp đặt – Vận chuyển miễn phí nội thành – Model: QQ30ME – Xuất xứ: Chính Hãng – Bảo hành: 7 năm
  -29%
 • ROSSI SAPHIR RS22SL 20 LÍT TRÁNG MEN SHAPHIRE SIÊU BỀN

  1.850.0002.500.000

  – Giảm gia khi khách hàng mua bình SL nhiều – Công lắp đặt – Vận chuyển miễn phí nội thành – Model: QQ30ME – Xuất xứ: Chính Hãng – Bảo hành: 7 năm
  -26%
 • ROSSI SAPHIR 15L RS16SL TRÁNG MEN SHAPHIRE SIÊU BỀN

  1.750.0002.400.000

  – Giảm gia khi khách hàng mua bình SL nhiều – Công lắp đặt – Vận chuyển miễn phí nội thành – Model: QQ30ME – Xuất xứ: Chính Hãng – Bảo hành: 7 năm
  -27%
 • ROSSI SAPHIR 30L RS32SQ TRÁNG MEN SHAPHIRE SIÊU BỀN

  1.750.0002.500.000

  – Giảm gia khi khách hàng mua bình SL nhiều – Công lắp đặt – Vận chuyển miễn phí nội thành – Model: QQ30ME – Xuất xứ: Chính Hãng – Bảo hành: 7 năm
  -30%
 • ROSSI SAPHIR 20L RS22SQ TRÁNG MEN SHAPHIRE SIÊU BỀN

  1.600.0002.050.000

  – Giảm gia khi khách hàng mua bình SL nhiều – Công lắp đặt – Vận chuyển miễn phí nội thành – Model: QQ30ME – Xuất xứ: Chính Hãng – Bảo hành: 7 năm
  -22%