Ưu tiên xem

Điều hòa nối ống gió Samsung

Lọc SP
 • AC071TNMDKC/EA

  Âm trần nối ống gió Samsung AC140RNMDKG/EU-AC140RXADNG/EU 48.000BTU 2 chiều Inverter [3 pha]

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC140RNMDKG/EU-AC140RXADNG/EU Công suất: 48.000BTU Loại điều hòa: 2 chiều Inverter- điện 3 pha Gas R32 Bảo hành chính hãng 2 năm
  AC140RNMDKG/EU-AC140RXADNG/EU
 • AC071TNMDKC/EA

  Âm trần nối ống gió Samsung AC120RNMDKG/EU-AC120RXADNG/EU 42.000BTU 2 chiều Inverter [3 pha]

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC120RNMDKG/EU-AC120RXADNG/EU Công suất: 42.000BTU Loại điều hòa: 2 chiều Inverter- điện 3 pha Gas R32 Bảo hành chính hãng 2 năm
  AC120RNMDKG/EU-AC120RXADNG/EU
 • AC071TNMDKC/EA

  Âm trần nối ống gió Samsung AC100RNMDKG/EU-AC100RXADNG/EU 36.000BTU 2 chiều Inverter [3 pha]

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC100RNMDKG/EU-AC100RXADNG/EU Công suất: 36.000BTU Loại điều hòa: 2 chiều Inverter- điện 3 pha Gas R32 Bảo hành chính hãng 2 năm
  AC100RNMDKG/EU-AC100RXADNG/EU
 • AC071TNMDKC/EA

  Âm trần nối ống gió Samsung AC160TNMDKC/EA-AC160TXADNC/EA 55.000BTU 1 chiều Inverter [3 pha]

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC160TNMDKC/EA-AC160TXADNC/EA Công suất: 55.000BTU Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- điện 3 pha Gas R410a Bảo hành chính hãng 2 năm
  AC160TNMDKC/EA-AC160TXADNC/EA
 • AC071TNMDKC/EA

  Âm trần nối ống gió Samsung AC140TNMDKC/EA-AC140TXADNC/EA 48.000BTU 1 chiều Inverter [3 pha]

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC140TNMDKC/EA-AC140TXADNC/EA Công suất: 48.000BTU Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- điện 3 pha Gas R410a Bảo hành chính hãng 2 năm
  AC140TNMDKC/EA-AC140TXADNC/EA
 • AC071TNMDKC/EA

  Âm trần nối ống gió Samsung AC100TNMDKC/EA-AC100TXADNC/EA 36.000BTU 1 chiều Inverter [3 pha]

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC100TNMDKC/EA-AC100TXADNC/EA Công suất: 36.000BTU Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- điện 3 pha Gas R410a Bảo hành chính hãng 2 năm
  AC100TNMDKC/EA-AC100TXADNC/EA
 • AC071TNMDKC/EA

  Âm trần nối ống gió Samsung AC120TNMDKC/EA-AC120TXADNC/EA 42.000BTU 1 chiều Inverter [3 pha]

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC120TNMDKC/EA-AC120TXADNC/EA Công suất: 42.000BTU Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- điện 3 pha Gas R410a Bảo hành chính hãng 2 năm
  AC120TNMDKC/EA-AC120TXADNC/EA
 • AC026RNLDKGEU

  Âm trần nối ống gió Samsung AC052TNLDKC/EA 18.000BTU 1 chiều Inverter

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: AC052TNLDKC/EA Công suất: 18.000BTU – phù hợp với phòng 20-30m2 Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- điện 1 pha Gas R410a Bảo hành chính hãng 2 năm
  AC052TNLDKC/EA
 • AC026RNLDKGEU

  Âm trần nối ống gió Samsung AC071RNLDKG/EU 24.000BTU 2 chiều Inverter

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC071RNLDKG/EU Công suất: 24.000BTU Loại điều hòa: 2 chiều Inverter- điện 1 pha Gas R32 Bảo hành chính hãng 2 năm Xuất xứ: Trung Quốc
  AC071RNLDKG/EU
 • AC026RNLDKGEU

  Âm trần nối ống gió Samsung AC052RNLDKG/EU 18.000BTU 2 chiều Inverter

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC052RNLDKG/EU Công suất: 18.000BTU Loại điều hòa: 2 chiều Inverter- điện 1 pha Gas R32 Bảo hành chính hãng 2 năm Xuất xứ: Trung Quốc
  AC052RNLDKG/EU
 • AC026RNLDKGEU

  Âm trần nối ống gió Samsung AC035RNLDKG/EU 12.000BTU 2 chiều Inverter

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC035RNLDKG/EU Công suất: 12.000BTU Loại điều hòa: 2 chiều Inverter- điện 1 pha Gas R32 Bảo hành chính hãng 2 năm
  AC035RNLDKG/EU
 • AC026RNLDKGEU

  Âm trần nối ống gió Samsung AC026RNLDKG/EU 9.000BTU 2 chiều Inverter

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC026RNLDKG/EU Công suất: 9.000BTU Loại điều hòa: 2 chiều Inverter- điện 1 pha Gas R32 Bảo hành chính hãng 2 năm Xuất xứ: Trung Quốc
  AC026RNLDKG/EU
 • AC071TNMDKC/EA

  Âm trần nối ống gió Samsung AC140RNMDKG/EU 48.000BTU 2 chiều Inverter

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC140RNMDKG/EU Công suất: 48.000BTU Loại điều hòa: 2 chiều Inverter- điện 1 pha Gas R32 Bảo hành chính hãng 2 năm
  AC140RNMDKG/EU
 • AC071TNMDKC/EA

  Âm trần nối ống gió Samsung AC120RNMDKG/EU 42.000BTU 2 chiều Inverter

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC120RNMDKG/EU Công suất: 42.000BTU Loại điều hòa: 2 chiều Inverter- điện 1 pha Gas R32 Bảo hành chính hãng 2 năm
  AC120RNMDKG/EU
 • AC071TNMDKC/EA

  Âm trần nối ống gió Samsung AC100RNMDKG/EU 36.000BTU 2 chiều Inverter

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC100RNMDKG/EU Công suất: 36.000BTU Loại điều hòa: 2 chiều Inverter- điện 1 pha Gas R32 Bảo hành chính hãng 2 năm
  AC100RNMDKG/EU
 • AC071TNMDKC/EA

  Âm trần nối ống gió Samsung AC071RNMDKG/EU 24.000BTU 2 chiều Inverter

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Mã sản phẩm:AC071RNMDKG/EU Công suất: 24.000BTU Loại điều hòa: 2 chiều Inverter- điện 1 pha Gas R32 Bảo hành chính hãng 2 năm
  AC071RNMDKG/EU