Ưu tiên xem

Điều hòa nối ống gió Samsung

Lọc SP
 • AC071TNMDKC/EA

  Âm trần nối ống gió Samsung AC140RNMDKG/EU-AC140RXADNG/EU 48.000BTU 2 chiều Inverter [3 pha]

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 3.640.000 đ

  50.350.00053.990.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC140RNMDKG/EU-AC140RXADNG/EU Công suất: 48.000BTU Loại điều hòa: 2 chiều Inverter- điện 3 pha Gas R32 Bảo hành chính hãng 2 năm
  AC140RNMDKG/EU-AC140RXADNG/EU -7%
 • AC071TNMDKC/EA

  Âm trần nối ống gió Samsung AC120RNMDKG/EU-AC120RXADNG/EU 42.000BTU 2 chiều Inverter [3 pha]

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 4.540.000 đ

  47.050.00051.590.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC120RNMDKG/EU-AC120RXADNG/EU Công suất: 42.000BTU Loại điều hòa: 2 chiều Inverter- điện 3 pha Gas R32 Bảo hành chính hãng 2 năm
  AC120RNMDKG/EU-AC120RXADNG/EU -9%
 • AC071TNMDKC/EA

  Âm trần nối ống gió Samsung AC100RNMDKG/EU-AC100RXADNG/EU 36.000BTU 2 chiều Inverter [3 pha]

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 4.340.000 đ

  42.350.00046.690.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC100RNMDKG/EU-AC100RXADNG/EU Công suất: 36.000BTU Loại điều hòa: 2 chiều Inverter- điện 3 pha Gas R32 Bảo hành chính hãng 2 năm
  AC100RNMDKG/EU-AC100RXADNG/EU -9%
 • AC071TNMDKC/EA

  Âm trần nối ống gió Samsung AC160TNMDKC/EA-AC160TXADNC/EA 55.000BTU 1 chiều Inverter [3 pha]

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 4.500.000 đ

  47.950.00052.450.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC160TNMDKC/EA-AC160TXADNC/EA Công suất: 55.000BTU Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- điện 3 pha Gas R410a Bảo hành chính hãng 2 năm
  AC160TNMDKC/EA-AC160TXADNC/EA -9%
 • AC071TNMDKC/EA

  Âm trần nối ống gió Samsung AC140TNMDKC/EA-AC140TXADNC/EA 48.000BTU 1 chiều Inverter [3 pha]

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 3.250.000 đ

  44.700.00047.950.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC140TNMDKC/EA-AC140TXADNC/EA Công suất: 48.000BTU Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- điện 3 pha Gas R410a Bảo hành chính hãng 2 năm
  AC140TNMDKC/EA-AC140TXADNC/EA -7%
 • AC071TNMDKC/EA

  Âm trần nối ống gió Samsung AC100TNMDKC/EA-AC100TXADNC/EA 36.000BTU 1 chiều Inverter [3 pha]

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 4.940.000 đ

  38.050.00042.990.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC100TNMDKC/EA-AC100TXADNC/EA Công suất: 36.000BTU Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- điện 3 pha Gas R410a Bảo hành chính hãng 2 năm
  AC100TNMDKC/EA-AC100TXADNC/EA -11%
 • AC071TNMDKC/EA

  Âm trần nối ống gió Samsung AC120TNMDKC/EA-AC120TXADNC/EA 42.000BTU 1 chiều Inverter [3 pha]

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 3.950.000 đ

  42.950.00046.900.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC120TNMDKC/EA-AC120TXADNC/EA Công suất: 42.000BTU Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- điện 3 pha Gas R410a Bảo hành chính hãng 2 năm
  AC120TNMDKC/EA-AC120TXADNC/EA -8%
 • AC026RNLDKGEU

  Âm trần nối ống gió Samsung AC052TNLDKC/EA 18.000BTU 1 chiều Inverter

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 3.550.000 đ

  24.350.00027.900.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: AC052TNLDKC/EA Công suất: 18.000BTU – phù hợp với phòng 20-30m2 Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- điện 1 pha Gas R410a Bảo hành chính hãng 2 năm
  AC052TNLDKC/EA -13%
 • AC026RNLDKGEU

  Âm trần nối ống gió Samsung AC071RNLDKG/EU 24.000BTU 2 chiều Inverter

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC071RNLDKG/EU Công suất: 24.000BTU Loại điều hòa: 2 chiều Inverter- điện 1 pha Gas R32 Bảo hành chính hãng 2 năm Xuất xứ: Trung Quốc
  AC071RNLDKG/EU
 • AC026RNLDKGEU

  Âm trần nối ống gió Samsung AC052RNLDKG/EU 18.000BTU 2 chiều Inverter

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC052RNLDKG/EU Công suất: 18.000BTU Loại điều hòa: 2 chiều Inverter- điện 1 pha Gas R32 Bảo hành chính hãng 2 năm Xuất xứ: Trung Quốc
  AC052RNLDKG/EU
 • AC026RNLDKGEU

  Âm trần nối ống gió Samsung AC035RNLDKG/EU 12.000BTU 2 chiều Inverter

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC035RNLDKG/EU Công suất: 12.000BTU Loại điều hòa: 2 chiều Inverter- điện 1 pha Gas R32 Bảo hành chính hãng 2 năm
  AC035RNLDKG/EU
 • AC026RNLDKGEU

  Âm trần nối ống gió Samsung AC026RNLDKG/EU 9.000BTU 2 chiều Inverter

  Xếp hạng 0/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC026RNLDKG/EU Công suất: 9.000BTU Loại điều hòa: 2 chiều Inverter- điện 1 pha Gas R32 Bảo hành chính hãng 2 năm Xuất xứ: Trung Quốc
  AC026RNLDKG/EU
 • AC071TNMDKC/EA

  Âm trần nối ống gió Samsung AC140RNMDKG/EU 48.000BTU 2 chiều Inverter

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 4.190.000 đ

  49.500.00053.690.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC140RNMDKG/EU Công suất: 48.000BTU Loại điều hòa: 2 chiều Inverter- điện 1 pha Gas R32 Bảo hành chính hãng 2 năm
  AC140RNMDKG/EU -8%
 • AC071TNMDKC/EA

  Âm trần nối ống gió Samsung AC120RNMDKG/EU 42.000BTU 2 chiều Inverter

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 4.240.000 đ

  45.750.00049.990.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC120RNMDKG/EU Công suất: 42.000BTU Loại điều hòa: 2 chiều Inverter- điện 1 pha Gas R32 Bảo hành chính hãng 2 năm
  AC120RNMDKG/EU -8%
 • AC071TNMDKC/EA

  Âm trần nối ống gió Samsung AC100RNMDKG/EU 36.000BTU 2 chiều Inverter

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 3.740.000 đ

  41.250.00044.990.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: AC100RNMDKG/EU Công suất: 36.000BTU Loại điều hòa: 2 chiều Inverter- điện 1 pha Gas R32 Bảo hành chính hãng 2 năm
  AC100RNMDKG/EU -8%
 • AC071TNMDKC/EA

  Âm trần nối ống gió Samsung AC071RNMDKG/EU 24.000BTU 2 chiều Inverter

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 3.540.000 đ

  36.150.00039.690.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Mã sản phẩm:AC071RNMDKG/EU Công suất: 24.000BTU Loại điều hòa: 2 chiều Inverter- điện 1 pha Gas R32 Bảo hành chính hãng 2 năm
  AC071RNMDKG/EU -9%