Ưu tiên xem

Điều hòa cassette âm trần Gree

Hiển thị 1–16 của 22 kết quả

 • Điều hòa âm trần Gree GUD125T/A-S/GUD125W/A-X (3 pha) 2 chiều inverter

  Điều hòa âm trần Gree GUD125T/A-S/GUD125W/A-X (3 pha) 2 chiều inverter

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 2.800.000 đ

  55.300.00058.100.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật 2 chiều inverter – 42.000BTU – Gas R410a Làm lạnh nhanh, thổi gió 8 hướng Độ ồn thấp với cánh quạt 3D Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc Bảo hành: Chính hãng 3 năm
  GUD125T/A-S/GUD125W/A-X -5%
 • Điều hòa âm trần Gree GUD160T/A-S/GUD160W/A-X (3 pha) 2 chiều inverter

  Điều hòa âm trần Gree GUD160T/A-S/GUD160W/A-X (3 pha) 2 chiều inverter

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 1.900.000 đ

  63.700.00065.600.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật 2 chiều inverter – 60.000BTU – Gas R410a Làm lạnh nhanh, thổi gió 8 hướng Độ ồn thấp với cánh quạt 3D Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc Bảo hành: Chính hãng 3 năm
  GUD160T/A-S/GUD160W/A-X -3%
 • Điều hòa âm trần Gree GUD140T/A-S/GUD140W/A-X (3 pha) 2 chiều inverter

  Điều hòa âm trần Gree GUD140T/A-S/GUD140W/A-X (3 pha) 2 chiều inverter

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 3.200.000 đ

  58.100.00061.300.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật 2 chiều inverter – 48.000BTU – Gas R410a Làm lạnh nhanh, thổi gió 8 hướng Độ ồn thấp với cánh quạt 3D Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc Bảo hành: Chính hãng 3 năm
  GUD140T/A-S/GUD140W/A-X -5%
 • Điều hòa âm trần Gree GUD160T/A-S/GUD160W/A-S 2 chiều inverter

  Điều hòa âm trần Gree GUD160T/A-S/GUD160W/A-S 2 chiều inverter

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 3.400.000 đ

  59.800.00063.200.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật 2 chiều inverter – 60.000BTU – Gas R410a Làm lạnh nhanh, thổi gió 8 hướng Độ ồn thấp với cánh quạt 3D Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc Bảo hành: Chính hãng 3 năm
  GUD160T/A-S/GUD160W/A-S -5%
 • Điều hòa âm trần Gree GUD140T/A-S/GUD140W/A-S 2 chiều inverter

  Điều hòa âm trần Gree GUD140T/A-S/GUD140W/A-S 2 chiều inverter

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 1.950.000 đ

  54.300.00056.250.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật 2 chiều inverter – 48.000BTU – Gas R410a Làm lạnh nhanh, thổi gió 8 hướng Độ ồn thấp với cánh quạt 3D Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc Bảo hành: Chính hãng 3 năm
  GUD140T/A-S/GUD140W/A-S -3%
 • Điều hòa âm trần Gree GUD125T/A-S/GUD125W/A-S 2 chiều inverter

  Điều hòa âm trần Gree GUD125T/A-S/GUD125W/A-S 2 chiều inverter

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 3.360.000 đ

  48.790.00052.150.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật 2 chiều inverter – 42.000BTU – Gas R410a Làm lạnh nhanh, thổi gió 8 hướng Độ ồn thấp với cánh quạt 3D Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc Bảo hành: Chính hãng 3 năm
  GUD125T/A-S/GUD125W/A-S -6%
 • Điều hòa âm trần Gree GUD100T/A-S/GUD100W/A-S 2 chiều inverter

  Điều hòa âm trần Gree GUD100T/A-S/GUD100W/A-S 2 chiều inverter

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 910.000 đ

  37.690.00038.600.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật 2 chiều inverter – 36.000BTU – Gas R410a Làm lạnh nhanh, thổi gió 8 hướng Độ ồn thấp với cánh quạt 3D Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc Bảo hành: Chính hãng 3 năm
  GUD100T/A-S/GUD100W/A-S -2%
 • Điều hòa âm trần Gree GUD71T/A-S/GUD71W/A-S 2 chiều inverter

  Điều hòa âm trần Gree GUD71T/A-S/GUD71W/A-S 2 chiều inverter

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 1.910.000 đ

  34.390.00036.300.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật 2 chiều inverter – 24.000BTU – Gas R410a Làm lạnh nhanh, thổi gió 8 hướng Độ ồn thấp với cánh quạt 3D Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc Bảo hành: Chính hãng 3 năm
  GUD71T/A-S/GUD71W/A-S -5%
 • Điều hòa âm trần Gree GUD50T/A-S/GUD50W/A-S 2 chiều inverter

  Điều hòa âm trần Gree GUD50T/A-S/GUD50W/A-S 2 chiều inverter

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 110.000 đ

  27.990.00028.100.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật 2 chiều inverter – 18.000BTU – Gas R410a Làm lạnh nhanh, thổi gió 8 hướng Độ ồn thấp với cánh quạt 3D Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc Bảo hành: Chính hãng 3 năm
  GUD50T/A-S/GUD50W/A-S -0%
 • Điều hòa âm trần Gree GUD35T/A-S/GUD35W/A-S 2 chiều inverter

  Điều hòa âm trần Gree GUD35T/A-S/GUD35W/A-S 2 chiều inverter

  Xếp hạng 0/5
  Tiết kiệm: 210.000 đ

  25.990.00026.200.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật 2 chiều inverter – 12.000BTU – Gas R410a Làm lạnh nhanh, thổi gió 8 hướng Độ ồn thấp với cánh quạt 3D Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc Bảo hành: Chính hãng 3 năm
  GUD35T/A-S/GUD35W/A-S -1%
 • Điều hòa âm trần Gree GUD160T/A1-K/GU160W/A1-K 2 chiều thường

  Điều hòa âm trần Gree GUD160T/A1-K/GU160W/A1-K 2 chiều thường

  Xếp hạng 0/5
  Đang chờ hàng về
  Tiết kiệm: 1.300.000 đ

  42.900.00044.200.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật 2 chiều – 60.000BTU – Gas R410a Làm lạnh nhanh, thổi gió 8 hướng Độ ồn thấp với cánh quạt 3D Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc Bảo hành: Chính hãng 3 năm
  GUD160T/A1-K/GU160W/A1-K -3%
 • Điều hòa âm trần Gree GUD140T/A1-K/GU140W/A1-K 2 chiều thường

  Điều hòa âm trần Gree GUD140T/A1-K/GU140W/A1-K 2 chiều thường

  Xếp hạng 0/5
  Đang chờ hàng về
  Tiết kiệm: 2.650.000 đ

  39.900.00042.550.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật 2 chiều – 48.000BTU – Gas R410a Làm lạnh nhanh, thổi gió 8 hướng Độ ồn thấp với cánh quạt 3D Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc Bảo hành: Chính hãng 3 năm
  GUD140T/A1-K/GU140W/A1-K -6%
 • Điều hòa âm trần Gree GUD125T/A1-K/GU125W/A1-K 2 chiều thường

  Điều hòa âm trần Gree GUD125T/A1-K/GU125W/A1-K 2 chiều thường

  Xếp hạng 0/5
  Đang chờ hàng về
  Tiết kiệm: 1.600.000 đ

  36.900.00038.500.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật 2 chiều – 42.000BTU – Gas R410a Làm lạnh nhanh, thổi gió 8 hướng Độ ồn thấp với cánh quạt 3D Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc Bảo hành: Chính hãng 3 năm
  GUD125T/A1-K/GU125W/A1-K -4%
 • Điều hòa âm trần Gree GUD100T/A1-K/GU100W/A1-K 2 chiều thường

  Điều hòa âm trần Gree GUD100T/A1-K/GU100W/A1-K 2 chiều thường

  Xếp hạng 0/5
  Đang chờ hàng về
  Tiết kiệm: 3.500.000 đ

  32.200.00035.700.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật 2 chiều – 36.000BTU – Gas R410a Làm lạnh nhanh, thổi gió 8 hướng Độ ồn thấp với cánh quạt 3D Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc Bảo hành: Chính hãng 3 năm
  GUD100T/A1-K/GU100W/A1-K -10%
 • Điều hòa âm trần Gree GUD85T/A1-K/GU85W/A1-K 2 chiều thường

  Điều hòa âm trần Gree GUD85T/A1-K/GU85W/A1-K 2 chiều thường

  Xếp hạng 0/5
  Đang chờ hàng về
  Tiết kiệm: 2.410.000 đ

  27.190.00029.600.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật 2 chiều – 32.000BTU – Gas R410a Làm lạnh nhanh, thổi gió 8 hướng Độ ồn thấp với cánh quạt 3D Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc Bảo hành: Chính hãng 3 năm
  GUD85T/A1-K/GU85W/A1-K -8%
 • Điều hòa âm trần Gree GUD50T/A1-K/GU50W/A1-K 2 chiều thường

  Điều hòa âm trần Gree GUD50T/A1-K/GU50W/A1-K 2 chiều thường

  Xếp hạng 0/5
  Đang chờ hàng về
  Tiết kiệm: 1.600.000 đ

  19.600.00021.200.000

  Ưu đãi hấp dẫn
  Trả góp 0%
  Đặc điểm nổi bật 2 chiều – 18.000BTU – Gas R410a Làm lạnh nhanh, thổi gió 8 hướng Độ ồn thấp với cánh quạt 3D Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc Bảo hành: Chính hãng 3 năm
  GUD50T/A1-K/GU50W/A1-K -8%