Điều hòa âm trần Toshiba

Lọc Sản Phẩm

Hiển thị 1–16 của 25 kết quả

Ưu tiên xem
 • Âm trần Toshiba

  Âm trần TOSHIBA RAV-GE1801UP-V/RAV-GV1801AP-V 18.000BTU 1 chiều Inverter [1 Pha]

  Xếp hạng 4/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: RAV-GE1801UP-V/RAV-GV1801AP-V Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- điện 1 pha  Công suất: 18.000BTU  Gas R32  Bảo hành chính hãng 2 năm Xuất xứ: Thái Lan
  RAV-GE1801UP-V/RAV-GV1801AP-V
 • Âm trần Toshiba

  Âm trần TOSHIBA RAV-GE2401UP-V/RAV-GV2401AP-V 24.000BTU 1 chiều Inverter [1 Pha]

  Xếp hạng 4/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: RAV-GE2401UP-V/RAV-GV2401AP-V Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- điện 1 pha  Công suất: 24.000BTU Gas R32  Bảo hành chính hãng 2 năm Xuất xứ: Thái Lan
  RAV-GE2401UP-V/RAV-GV2401AP-V
 • Âm trần Toshiba

  Âm trần TOSHIBA RAV-GE3601UP-V/RAV-GV3601A8P-V 36.000BTU 1 chiều Inverter [3 Pha]

  Xếp hạng 4/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: RAV-GE3601UP-V/RAV-GV3601A8P-V Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- điện 3 pha  Công suất: 36.000BTU  Gas R32  Bảo hành chính hãng 2 năm Xuất xứ: Thái Lan
  RAV-GE3601UP-V/RAV-GV3601A8P-V
 • Âm trần Toshiba

  Âm trần TOSHIBA RAV-GE3001UP-V/RAV-GE3001AP-V 30.000BTU 1 chiều Inverter [1 Pha]

  Xếp hạng 4/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: RAV-GE3001UP-V/RAV-GE3001AP-V Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- điện 1 pha  Công suất: 30.000BTU  Gas R32  Bảo hành chính hãng 2 năm
  RAV-GE3001UP-V/RAV-GE3001AP-V
 • Âm trần Toshiba

  Âm trần TOSHIBA RAV-GE4801UP-V/RAV-GV4801A8P-V 48.000BTU 1 chiều Inverter [3 Pha]

  Xếp hạng 4/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: RAV-GE4801UP-V/RAV-GV4801A8P-V Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- điện 3 pha  Công suất: 48.000BTU  Gas R32  Bảo hành chính hãng 2 năm Xuất xứ: Thái Lan
  RAV-GE4801UP-V/RAV-GV4801A8P-V
 • Âm trần Toshiba

  Âm trần TOSHIBA RAV-GE3601UP-V/RAV-GE3601AP-V 36.000BTU 1 chiều Inverter [1 Pha]

  Xếp hạng 4/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: RAV-GE3601UP-V/RAV-GE3601AP-V Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- điện 1 pha  Công suất: 36.000BTU  Gas R32  Bảo hành chính hãng 2 năm Xuất xứ: Thái Lan
  RAV-GE3601UP-V/RAV-GE3601AP-V
 • Âm trần Toshiba

  Âm trần TOSHIBA RAV-GE4201UP-V/RAV-GE4201AP-V 42.000BTU 1 chiều Inverter [1 Pha]

  Xếp hạng 4/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: RAV-GE4201UP-V/RAV-GE4201AP-V Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- điện 1 pha  Công suất: 42.000BTU  Gas R32  Bảo hành chính hãng 2 năm Xuất xứ: Thái Lan
  RAV-GE4201UP-V/RAV-GE4201AP-V
 • Âm trần Toshiba

  Âm trần TOSHIBA RAV-180USP-V/RAV-180ASP-V 18.000BTU 1 chiều [1 Pha]

  Xếp hạng 4/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: RAV-180USP-V/RAV-180ASP-V Loại điều hòa: 1 chiều thường- điện 1 pha  Công suất: 18.000BTU  Gas R410A Bảo hành chính hãng 2 năm Xuất xứ: Thái Lan
  RAV-180USP-V/RAV-180ASP-V
 • Âm trần Toshiba

  Âm trần TOSHIBA RAV-240USP-V/RAV-240ASP-V 24.000BTU 1 chiều [1 Pha]

  Xếp hạng 4/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: RAV-240USP-V/RAV-240ASP-V Loại điều hòa: 1 chiều thường- điện 1 pha  Công suất: 24.000BTU  Gas R410A Bảo hành chính hãng 2 năm Xuất xứ: Thái Lan
  RAV-240USP-V/RAV-240ASP-V
 • Âm trần Toshiba

  Âm trần TOSHIBA RAV-300USP-V/RAV-300ASP-V 30.000BTU 1 chiều [1 Pha]

  Xếp hạng 4/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: RAV-300USP-V/RAV-300ASP-V Loại điều hòa: 1 chiều thường- điện 1 pha  Công suất: 30.000BTU  Gas R410A Bảo hành chính hãng 2 năm Xuất xứ: Thái Lan
  RAV-300USP-V/RAV-300ASP-V
 • Âm trần Toshiba

  Âm trần TOSHIBA RAV-360USP-V/RAV-360ASP-V 36.000BTU 1 chiều [1 Pha]

  Xếp hạng 4/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: RAV-360USP-V/RAV-360ASP-V Loại điều hòa: 1 chiều thường- điện 1 pha  Công suất: 36.000BTU  Gas R410A Bảo hành chính hãng 2 năm Xuất xứ: Thái Lan
  RAV-360USP-V/RAV-360ASP-V
 • Âm trần Toshiba

  Âm trần TOSHIBA RAV-420USP-V/RAV-420ASP-V 42.000BTU 1 chiều [1 Pha]

  Xếp hạng 4/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: RAV-420USP-V/RAV-420ASP-V Loại điều hòa: 1 chiều thường- điện 1 pha  Công suất: 42.000BTU  Gas R410A Bảo hành chính hãng 2 năm Xuất xứ: Thái Lan
  RAV-420USP-V/RAV-420ASP-V
 • Âm trần Toshiba

  Âm trần TOSHIBA RAV-600USP-V/RAV-600AS8-V 60.000BTU 1 chiều [3 Pha]

  Xếp hạng 4/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: RAV-600USP-V/RAV-600AS8-V Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- điện 3 pha  Công suất: 60.000BTU  Gas R410A Bảo hành chính hãng 2 năm Xuất xứ: Thái Lan
  RAV-600USP-V/RAV-600AS8-V
 • Âm trần Toshiba

  Âm trần TOSHIBA RAV-480USP-V/RAV-480AS8-V 51.000BTU 1 chiều [3 Pha]

  Xếp hạng 4/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật:  Mã sản phẩm: RAV-480USP-V/RAV-480AS8-V Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- điện 3 pha  Công suất: 51.000BTU  Gas R410A Bảo hành chính hãng 2 năm Xuất xứ: Thái Lan
  RAV-480USP-V/RAV-480AS8-V
 • Âm trần Toshiba

  Âm trần TOSHIBA RAV-420USP-V/RAV-420AS8-V 42.000BTU 1 chiều [3 Pha]

  Xếp hạng 4/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Đặc điểm nổi bật: Mã sản phẩm: RAV-420USP-V/RAV-420AS8-V Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- điện 3 pha  Công suất: 42.000BTU  Gas R410A Bảo hành chính hãng 2 năm Xuất xứ: Thái Lan
  RAV-420USP-V/RAV-420AS8-V
 • Âm trần Toshiba

  Âm trần TOSHIBA RAV-360USP-V/RAV-360AS8-V 36.000BTU 1 chiều [3 Pha]

  Xếp hạng 4/5

  Liên hệ

  Ưu đãi hấp dẫn
  Mã sản phẩm: RAV-360USP-V/RAV-360AS8-V Loại điều hòa: 1 chiều Inverter- điện 3 pha  Công suất: 36.000BTU  Gas R410A Bảo hành chính hãng 2 năm Xuất xứ: Thái Lan
  RAV-360USP-V/RAV-360AS8-V